Derneğimizin Kuruluş Tarihi: 21.09.2012

 


DERNEĞİMİZİN AMAÇLARI

Melamilik mesleği; felsefesi, anlayışı, özü, vasfı, kimliği, hakiki gerçeği, aslı, sırrı,kavramı, özelliği, niteliği, merkezi noktası, için içi, özün özü, Hazreti Muhammed (SAV) efendimiz ve ondan sonra onun izinden giden büyük zatlar, evliyalar, veliler, hak erenleri, hak dostları, hak âşıkları, Allahın sevgilisi olmuş bu kişilerin; kimden yetişmişse, ilmi, irfanı, edebi, erkânı, usulü, kaidesi İslami gelenekleri, kuralları, ilmihali, Diyanet İşlerini, ilahiyatçılığı, yaşamı, gördüğü eğitimi, hayatları, menkıbeleri; nasıl yaşamış, hangi yoldan gitmiş, nasıl veli evliya olmuş, nasıl hak dostu olmuşlarsa, Bizlerde bu resul mesleği Melamilik ilmini, dersini, eğitimini görmek, bütün insanlarla paylaşmak, yaşamak ve yaşatmak tüm insanlarla gönül birliği kurmak, sevgiyi, barışı, özgürlüğü, hoş görüyü, samimiyeti, doğruluğu, dürüstlüğü, edebi saygıyı, centilmenliği, hürmeti, nazik ve kibar olmayı benimsemek, bu anlayışı tesis etmek, güzel ahlak sahibi olmak, doğruya, güzele yönelmek, mutluluğu huzuru bulmak, bu güzel bahtiyar yolu; sıratı müstakim yolunu arzu ve talep eden tüm insanlara önermek, çağrı yapmak, davet etmek istiyoruz.
Hak dostu Yunus Emre Hazretleri’ nin şiirinde söylediği gibi “Ben gelmedim bu dünyaya dava için. Benim işim sevgi için, ben gönüller yapmaya geldim. Gelin kardeşler tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Ben yaratılanı severim, yaratandan ötürü.” anlayışını benimsemek, dil, din, ırk, mezhep, fırka, ümmet, şeriat, tarikat, cemaatçilik, gurupçuluk, taraflı tarafsız, oncu buncu demeden, kadın erkek ayrımı yapmadan; tüm insanları sevmek, kucaklamak, dost olmaktır amacımız.
Mevlana Hazretleri’nin “Ne olursan ol yine gel.” İlkesini, yedi öğüdünü tüm insanları-kucaklayan ,hoşgörüsünü,sevgi ve şefkatini,yüce ahlakını,benimsiyoruz. Bu çağda, bu asırda, yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu; Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlılığı, sevgiyi, barışı, özgürlüğü, çağdaşlığı, cumhuriyeti, medeniyeti, demokrasiyi, laikliği, halkçılığı, devletçiliği, vatan sevgisini, adaleti, adil olmayı, hakkı ve hakkaniyeti gözetiyoruz. Bu idraki yakalamak, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Yegane amacımız budur.
Büyük veli Şeyhül Ekber Muhiddin-i Arab-i Hazretlerinin Vahdeti Vücut anlayışını, Hallacı Mansur Hazretlerinin “Enel Hak, Hak bendedir ben hakkım” deyişini tasdik eder, bu yolun devamına çalışırız. Hz Muhammed SAV Efendimizin “İlim Çin’ de bile olsa git, ara, bul ve beşikten mezara kadar ilim öğren.”hadisine- çağrısına uyarız. Resullah’ın önerdiği Bu ilmin adına tasavvuf ilmi, tevhit ilmi, marifetullah ilmi, Vehbi ilim, ledün ilmi denir. Ayrıca bu dünya için geçerli müspet ilimleri, yüksek lisansı, doktrini, teknolojiyi, bilgiyi, bilgeliği, bilirkişiliği, aklı, mantığı, medeniyeti, insanı,ve insani değerleri bilmek, anlamak, yaşamak ve korumak; tüm halkları Allah adına sevmek, kucaklamak, çağdaş, medeni insan olmak, insanlığı yaşamak ve yaşatmak amacındayız. Barışın, huzur ve mutluluğun, sevincin, neşenin, bu yüce duyguların paylaşılmasını arzu eder; ülkemiz ve tüm dünya insanlarını kapsamasını, sevgiyle, şefkat dolu, sadık ve vefalı olunmasını temenni ederiz.
Hayat tarzı, yaşam biçimi, Allah sevgisiyle var olan, her şeyi seven, herkesi kucaklayan, çağdaş, inançlı, kültürlü, medeni insanlarız.
Biz melamiyiz! Hak aşıklarıyız! Hakkı kendinde bulan hak ile hak olanlarız. Allah aşkımızı, çizgimizi, zevkimizi, sırat-ı müstakim yolu olan resul mesleği Melamiliği; sonsuza dek sürdürmek amacındayız. Hakiki din, iman ve inanç kavramıyla birlikte; iyi niyet, samimiyet ve hoşgörü ile tüm inanan inançlı insanlarla gönül bağı kurmak, gönül birliği oluşturmak ve geliştirmek isteriz. Bu dünyada var olduğumuz sürece Vel Asr-ı ayetinin sırrını, çağdaş yaşantısını, modern din anlayışı, Melamilik inancımızı; zevkle, şevkle, aşkla yaşamaya çalışırız. Gelecek nesillere bu anlayışımızı miras bırakmaktır, niyetimiz. Arzumuz, emelimiz, gayretimiz, çabamız, işimiz gücümüz; bu anlayış, bu davranış biçimi olacaktır. Sevgili Canlar…

 

01.08.2012

Dernek Başkanı

Şaban GÖRHAN

Site Tasarım: Egetanıtım Web Tasarım